WM試玩

WM試玩

 发明鹰、鹗、雕骨皆能接骨,以鸷鸟之力在骨,故以骨治骨从其类也。内容:苦微温无毒。

按∶椒性善下,茱萸善上,故服茱萸者有冲膈、冲眼、脱发、咽痛、动火、发疮之害。发明蔓荆子入足太阳,体轻而浮,故治筋骨间寒热湿痹拘急。

即有急证不得已而用之,压内容:辛热有毒。而侵晨啜茗,每伤肾气。

戴原礼云∶凡浑身水肿或单腹胀者,以青蛙一二枚去皮炙熟食之,则自消也。 不宜多用,但其性易于僭上,过用则损肺伤目,非属虚寒者概不可施。

久服面生光华,媚好常如童子。 同广藿香、香附治诸虚寒热。

苦如胆而紫浓者良。黄柏、苍术乃治痿要药。

Leave a Reply